komplexné riešenia PRE FILTRÁCIU:

  • Filtračné zariadenia
  • Filtračné elementy
  • Analýza oleja
  • Servis
  • Poradenstvo


Ochrana osobných údajov

Je v záujme našej spoločnosti chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - RobotFiltration.eu.

Naša spoločnosť sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. K Vašim osobným údajom má v našej spoločnosti prístup obmedzený okruh zodpovedných osôb.

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušným ustanovením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktujte nás

PREČO ROBOT FILTRATION?

Neustále zvyšujúce sa požiadavky na životnosť a bezporuchovosť robotických zariadení, vrátane zjednodušenia údržby týchto zariadení boli hlavným impulzom pre vznik tejto spoločnosti. Absencia veľmi špecifického produktu a služby na súčasnom trhu priemyselných filtrácii, ktorých hlavným zameraním boli veľkoobjemové filtrácie kvapaliných maziv.